ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของสมาคม

ค้นหาผลิตภัณฑ์
ค้นหา : ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
(ผลการค้นหา : 81 รายการ)
 • โปรโมชั่น วาปุ๊น Cannabis Liquid Balm โปรโมชั่น วาปุ๊น ซื้อ 5 ขวดเพียง 500 บาท
  ฿600.00 ฿500.00
 • โปรโมชั่น ชุดต้มยำกัญ ซื้อ 3 ชุดเพียง 200 บาท

  โปรโมชั่น ชุดต้มยำกัญ ซื้อ 3 ชุดเพียง 200 บาท

  จัดโปรซื้อ 3 ชุดจ่ายเพียง 200 บาท

  ฿300.00 ฿200.00
 • ยาห้าราก เบญจโลกวิเชียร

  ยาห้าราก เบญจโลกวิเชียร

  ยาห้าราก เป็นตำรับยาไทยที่มีสรรพคุณในการลดไข้ ประกอบด้วย รากของสมุนไพร จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ รากคนทา รากชิงชี่ รากเท้ายายม่อม รากมะเดื่ออุทุมพร และรากย่านาง นำมาผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเพื่อนำสมุนไพรหรือตำรับยาไทยมาใช้ในโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยาห้ารากเป็นตำรับยาหนึ่งที่มีการนำมาศึกษาผลต่อเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19

  ฿200.00
 • ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ

  ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ

  ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ
  ● ๑๑ ตำรับยากัญชาแผนไทย
  ● กำหนดเป็นตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
  ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ​พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562)
  ● เป็นตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทย
  โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสภาการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

  ฿400.00
 • ยาน้ำมันแก้ริดสีดวงทวาร

  ยาน้ำมันแก้ริดสีดวงทวาร

  ยาน้ำมันแก้ริดสีดวงทวาร
  ● ๑๑ ตำรับยากัญชาแผนไทย
  ● กำหนดเป็นตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
  ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ​พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562)
  ● เป็นตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทย
  โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสภาการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

  ฿400.00
 • ยาอัคคินีวคณะ

  ยาอัคคินีวคณะ

  ยาอัคคินีวคณะ
  ● ๑๑ ตำรับยากัญชาแผนไทย
  ● กำหนดเป็นตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
  ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ​พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562)
  ● เป็นตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทย
  โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสภาการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

  ฿400.00
 • ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง

  ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง

  ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
  ● ๑๑ ตำรับยากัญชาแผนไทย
  ● กำหนดเป็นตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
  ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ​พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562)
  ● เป็นตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทย
  โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสภาการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

  ฿400.00
 • ยาแก้โรคจิต

  ยาแก้โรคจิต

  ยาแก้โรคจิต
  ● ๑๑ ตำรับยากัญชาแผนไทย
  ● กำหนดเป็นตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
  ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ​พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562)
  ● เป็นตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทย
  โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสภาการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

  ฿400.00
 • ยาทัพยาธิคุณ

  ยาทัพยาธิคุณ

  ยาทัพยาธิคุณ
  ● ๑๑ ตำรับยากัญชาแผนไทย
  ● กำหนดเป็นตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
  ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ​พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562)
  ● เป็นตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทย
  โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสภาการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

  ฿400.00
 • ยาศุขไสยาศน์

  ยาศุขไสยาศน์

  ยาศุขไสยาศน์
  ● ๑๑ ตำรับยากัญชาแผนไทย
  ● กำหนดเป็นตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
  ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ​พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562)
  ● เป็นตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทย
  โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสภาการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

  ฿400.00
 • ยาแก้โลหิต แก้ตกขาว

  ยาแก้โลหิต แก้ตกขาว

  ยาแก้โลหิต แก้ตกขาว

  ฿0.00
 • ยาลูกแปลกแม่คอลลาเจนเข้ากัญชา

  ยาลูกแปลกแม่คอลลาเจนเข้ากัญชา

  ยาลูกแปลกแม่คอลลาเจนเข้ากัญชา

  ฿0.00
 • ยาถ่ายน้ำเหลืองเสีย

  ยาถ่ายน้ำเหลืองเสีย

  ยาถ่ายน้ำเหลืองเสีย

  ฿0.00
 • หม่องกัญ Cannabis Balm

  หม่องกัญ Cannabis Balm

  หม่องกัญ Cannabis Balm

  ฿100.00
 • วาปุ๊น Cannabis Liquid Balm

  วาปุ๊น Cannabis Liquid Balm

  Cannabis Liquid Balm
  วาปุ๊น
  สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเมื่อย เมื่อยล้า ผื่นคัน เขียวช้ำ แมลงกัดต่อย สูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ
  วิธีใช้ : ใช้ทาบริเวณที่ต้องการ

  ฿120.00
 • โปรโมชั่นเฮมพ์ ซีด ออยล์ ฟุต ดิโอเดอะแรนท์ พาวเดอร์
  ฿1,250.00 ฿1,000.00
 • โปรโมชั่นบาล์ม นกไทย จัดโปร 5 ราคาเพียง 300 บาท
  ฿400.00 ฿300.00
 • โปรโมชั่น น้ำมันเหลือง กตัญญู

  โปรโมชั่น น้ำมันเหลือง กตัญญู

  จัดโปรซื้อ 5 ขวด ราคาเพียง 100 บาท

  ฿125.00 ฿100.00
 • โปรโมชั่น น้ำมันมหาจักรโอสถพระนารายณ์

  โปรโมชั่น น้ำมันมหาจักรโอสถพระนารายณ์

  โปรโมชั่นซื้อ 3 ราคาเพียง 500 บาท

  ฿570.00 ฿500.00
 • โปรโมชั่น ยาอม กระชายขาว

  โปรโมชั่น ยาอม กระชายขาว

  โปรคุ้มซื้อ 5 ชิ้นราคา 400 บาท

  ฿500.00 ฿400.00
 • โปรโมชั่นน้ำผึ้งป่าธรรมชาติ (3ขวด250บาท)

  โปรโมชั่นน้ำผึ้งป่าธรรมชาติ (3ขวด250บาท)

  โปรโมชั่น 3 ขวด ราคาเพียง 250 บาท

  ฿300.00 ฿250.00
ทั้งหมด 4 รายการ