ตารางการจัดอบรม

คอร์ส หัตถการสักยา และบ่งต้อ

คอร์ส หัตถการสักยา และบ่งต้อ

ข่าวดีสำหรับแพทย์แผนไทยทุกท่าน คอร์สสอนหัตการสักยา และบ่งต้อ (รับจำนวนจำกัด) ????จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสักยามาหลายสิบปี ▶️ อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทร์สงเคราะห์ ครูแพทย์แผนไทย เลขานุการมูลนิธิแพทย์แผนไทยศรีวิชัยพัฒนา และเลขากลุ่มมนตราทิพย์บำบัดหมอพื้นบ้าน ▶️ อาจารย์ธารณา จันทร์แจ้ง ครูแพทย์แผนไทย

93
3.02.2023

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

The Uion of Thai Traditional Medicaine Society