สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

88/20 อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS.6) กระทรวงสาธารณสุข ซ.8 ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000