เกี่ยวกับองค์กร

เกี่ยวกับองค์กรของเราแพทย์แผนไทย

นายสุกษม อามระดิษ

นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นๆ

  • กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พรบ. เครื่องสำอาง
  • ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฏหมายด้านสมุนไพรและพืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษ
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร
  • คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Wellness Hub)